ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΕΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ AGROTICA

Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024 11:38
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΕΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   ΣΤΗΝ   AGROTICA