Βασιλείου: Άλλο ένα σημαντικό έγγραφο που αποδεικνύει ότι στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, λειτουργούσαν ελληνικά σχολεία στην περιοχή μας!

Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 09:23
Βασιλείου: Άλλο ένα σημαντικό έγγραφο που αποδεικνύει ότι στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, λειτουργούσαν ελληνικά σχολεία στην περιοχή μας!

Αλλο ένα σημαντικό έγγραφο έφερε στην επιφάνεια, ο δημ. σύμβουλος και δικηγόρος κ. Βασιλείου που αποδεικνύει ότι στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, λειτουργούσαν ελληνικά σχολεία στην περιοχή μας!

Και όπως έγραψε ο ίδιος: 

Άλλο ένα σημαντικό έγγραφο από τα επίσημα αρχεία του Κράτους, που αποδεικνύει με τον πλέον αδιάσειστο τρόπο, ότι στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, λειτουργούσαν ελληνικά σχολεία στην περιοχή μας!
Είναι μια δεύτερη απόδειξη που έλαβα γνώση, του έτους 1900, την οποία και αποδίδω κατά λέξη, προς διευκόλυνση της ανάγνωσής της, από την οποία προκύπτει, ότι στο Ζερβοχώρι του Δήμου Νάουσας, λειτουργούσε Γραμματοδιδασκαλείο, με συνδρομές της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, υπογεγραμμένη από όλους τους αρμόδιους, τότε, φορείς.
Τον διδάσκαλο που έλαβε τις δύο τούρκικες λίρες, τον τούρκο τοπικό άρχοντα, που αποκαλούνταν "Μουχτάρης", τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος, στην Θεσσαλονίκη, τους τοπικούς εφοροεπίτροπους, και τον αρχιγραμματέα της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης!  Α΄Σφραγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης Ο Αρχιερατικός επίτροπος οικονόμος παπα Γεώργιος βεβαιοί
14/ Απόδειξις λιρών όθωμ (ανικάς). 2.
Οι υποφαινόμενοι εφοροεπίτροποι του χωρίου Ζερβοχώρι δηλούμεν ότι ελάβομεν παρά της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης λίρας οθωμ. (ανικάς) (2) συνδρομήν υπέρ του ελλ.γραμματοδιδασκαλείου της κοινότητος ημών της Α΄ τετραμηνίας του σχολ. (ικού) έτους 1899-1900 και εις ένδειξιν.
Εν Βεροία τη 29η Φεβρουαρίου 1900
Ο διδάσκαλος
Κωνσταντίνος Πολύζου
Οι εφοροεπίτροποι
Πασά (δυσανάγνωστη λέξη)
Ανδώνη αλέξι επίτροπος
Ο Μουχτάρης
Σφραγίδα
Τας άνω λ. όθ. Δύο (2)
Έλαβον παρά του κ. δ. Ευγενιάδου
Γεν. Προξένου της Ελλάδος
Εν Θεσσαλονίκη τη 13 Μαρτίου 1900
Αρ. 225 και εκπροσώπων
Ο λαβών
Ο αρχιγραμματέας της Ι. Μητροπόλεως Βεροίας κ. Ναούσης
Υπογραφή"
Share |