Τόσο θα περπατήσετε στη ζωή σας

Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 11:27
Τόσο θα περπατήσετε στη ζωή σας

Παρά το γεγονός ότι εφευρέσεις όπως το αυτοκίνητο και το ασανσέρ έχουν περιορίσει κατά πολύ τα καθημερινά μας βήματα, συνεχίζουμε να περπατάμε πολύ.

Πολύ όμως!

Κάνοντας λοιπόν τα απαραίτητα μαθηματικά και υπολογίζοντας τη διακύμανση βήματος από βήμα, μιλάμε για 2.100-2.400 χιλιόμετρα τον χρόνο, κάπου 6 χιλιόμετρα τη μέρα.

Περίπου 177.000 χιλιόμετρα δηλαδή σε μια ζωή 80 ετών. Πάνω από 5 φορές την περίμετρο της Γης (40.000 χιλιόμετρα)!

Τους αριθμούς που παρέχουν ιστοσελίδες όπως η Snow Brains και η Curiosity επιβεβαίωσε η μελέτη του αναπληρωτή καθηγητή κινησιολογίας στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ, Jinger S. Gottschall, λέγοντάς μας επιπλέον πως ο στόχος είναι να φτάσουμε τα 10.000 βήματα τη μέρα, τον ιδανικό αριθμό για ένα ακόμα πιο υγιεινό πρότυπο ζωής…

Share |