ΤOΣIΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ελεύθερος επαγγελματίας, Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος MSc Υποψ. Δημοτικός Σύμβουλος με τον ΓIAΝΝΗ ΜΥΛΩΝA

Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 19:52
ΤOΣIΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  Ελεύθερος επαγγελματίας,  Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος MSc Υποψ. Δημοτικός Σύμβουλος  με τον ΓIAΝΝΗ ΜΥΛΩΝA

Γεννήθηκα, μεγάλωσα και διαμένω στην Ηρωική πόλη της Νάουσας. Είμαι παντρεμένος με την εκπαιδευτικό Θανασούλη Ελισάβετ και πατέρας δύο παιδιών, της Καλλιόπης και του Κωνσταντίνου.

Τίτλοι Σπουδών – Εκπαίδευση – Επιστημονική Κατάρτιση

2004: Πτυχίο της Σχολής Γεωτεχνικών επιστημών (τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2007: Διετής Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος) του Α.Π.Θ, στην κατεύθυνση Ανόρθωσης οικοσυστημάτων, με δημοσιεύσεις μεταπτυχιακής εργασίας και έρευνας σε επιστημονικά Συνέδρια και Γεωτεχνικά περιοδικά.

2018: Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Ευκλείδη Θεσσαλονίκης. 2019: Επιτυχής παρακολούθηση Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Προϋπηρεσία – Εργασιακή κατάρτιση

Διατηρώ το Γραφείο Δασοτεχνικών Μελετών « Γεωτεχνική Βερμίου », και είμαι μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με εξειδίκευση στις Δασικές μελέτες και έργα πρασίνου. Αποτελώ μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα - Πάικου - Βερμίου, ως Δασολόγος επιστημονικός συνεργάτης, εκπρόσωπος της εν γένει επιστημονικής κοινότητας με εμπειρία σε σχετικά θέματα προστασίας και διαχείρισης οικοσυστημάτων.

Επιπλέον Δραστηριότητα και εθελοντική προσφορά προς την πόλη

2013 - Σήμερα: Πρόεδρος του Ομίλου για την Προστασία και Προβολή των Χορών και του Εθίμου της Νάουσας «Γενίτσαροι και Μπούλες»

2007 – 2013 : Μέλος Διοίκησης του Ομίλου για την Προστασία και Προβολή των Χορών και του Εθίμου της Νάουσας «Γενίτσαροι και Μπούλες»

2017 - Σήμερα : Μέλος Λέσχης Καταδρομών Ημαθίας

2010 : Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Π.Ο.Ν., όπου μαζί με άλλους επώνυμους πολίτες της Νάουσας συμμετείχα αφιλοκερδώς και αμισθί για να προσφέρω στα κοινά και στον πολιτισμό του τόπου 1986-2000 : Αθλητής Δρόμων Αντοχής ΕΟΣ Νάουσας

Share |