Το Αρκοχώρι εντάχθηκε στο δίκτυο αυθεντικών χωριών της ‘Adrionet’ Ανδριατικής-Ιονίου

Κυριακή 21 Μαΐου 2023 19:11
Το Αρκοχώρι εντάχθηκε στο δίκτυο αυθεντικών χωριών της ‘Adrionet’ Ανδριατικής-Ιονίου
Το Αρκοχώρι εντάχθηκε  στο δίκτυο Αυθεντικών Χωριών της Adrionet Ανδριατικής-Ιονίου και χθες τοποθετήθηκε και η ενημερωτική πινακίδα μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο. 
Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός διακρατικού δικτύου «Αυθεντικών Χωριών» της περιοχής ADRION με στόχο την προώθηση της διατήρησης των φυσικών και πολιτιστικών αγαθών, την προσπάθεια ανάπτυξης με βάση την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, με έμφαση πρωτίστως στην ποιότητα ζωής και ευημερίας του τοπικού πληθυσμού, ως προϋπόθεση για την ολοκληρωμένη φροντίδα των προαναφερθέντων εδαφών, καθώς και για την ελκυστικότητα και την τουριστική ικανοποίηση τους.
ΓΙ αυτό και  ευχαριστούν  την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας που  επέλεξε το Αρκοχώρι για να ενταχθεί στα Αυθεντικά Χωριά, καθώς καιι για  την όλη καθοθήγηση και συνεργασία. Επίσης  τον κ. Ιωάννη Σκυριανό υπεύθυνο του προγράμματος Ελλάδος και φυσικά τους "ακούραστους" Προέδρους  Πασχούλα Βασίλειο, Πρόεδρο Τ.Κ. Αρκοχωρίου & Αθανασιάδη Χρήστο πρόεδρο του Πολιτιστικού & Αθλητικού Ομίλου Αρκοχωρίου "Άρκτος", για την συμβολή τους και τις ιδέες τους.