Τηλεμετρία από τη ΔΕΥΑΝ!

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 09:53
Τηλεμετρία από τη ΔΕΥΑΝ!

Yπογράφηκε την περμασμένη Πέμπτη  η σύμβαση της «Αναβάθμισης υδρευτικών υποδομών Δήμου Νάουσας» (Τηλεμετρίας)  από το πρόεδρο της επιχείρησης  Τασιώνα Γεώργιο και την ανάδοχο εταιρεία ΑΒΒ, παρουσία του  δημάρχου Νάουσας Νικολάου Καρανικόλα.

Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε προβλέπεται  η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία έξι Τοπικών Σταθμών Ελέγχου σε υφιστάμενες υποδομές του δικτύου με χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών, τηλεμετρικών καταγραφικών, διατάξεων παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων νερού, διατάξεων ρύθμισης στροφών κινητήρων , λοιπά μετρητικά όργανα και παρελκόμενο εξοπλισμό. Επίσης προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία δέκα Σταθμών Ελέγχου Παροχής – Πίεσης (5 Σταθμούς μέτρησης πίεσης και 5 Σταθμούς μέτρησης παροχής και πίεσης) σε επιλεγμένες θέσεις του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Πόλης της Νάουσας και προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου Διαρροών. Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου ο οποίος θα περιλαμβάνει επεκτάσιμο εξοπλισμό, επικοινωνίες και τα λογισμικά.

Η ΔΕΥΑΝ αλλάζει σελίδα και με καινοτόμο εξοπλισμό και γίνεται το πρώτο ουσιαστικό εκσυγχρονιστηκό βήμα δημιουργώντας τον βασικό κορμό για τον έλεγχο των δικτύων αλλά και για μελλοντικές αναβαθμίσεις.

Share |