Συντηρητές Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Αρχαιολόγος και Εργάτης θα προσληφθούν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 18:01
Συντηρητές Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Αρχαιολόγος και Εργάτης θα προσληφθούν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Α. Την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση σε Κεραμικά – Πήλινα – Λίθινα αντικείμενα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του 5ου υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» της πράξης «Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στους οικισμούς Κοπανού, Επισκοπής, Αγγελοχωρίου και Πολυπλατάνου του διευρυμένου Δήμου Νάουσας-Β’ φάση», για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού, ανακοίνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας.

Β. Την πρόσληψη δύο ατόμων (1 ΠΕ Αρχαιολόγων, 1 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του 4ου υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» της πράξης «Ενίσχυση και Αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Νάουσας Π.Ε. Ημαθίας», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 29/08/2020,  ανακοίνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας.

Υποβολή αιτήσεων από 21/07/2020 έως 27/07/2020.

Share |