Συνεδριάζει τη Δευτέρα εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018 16:49
Συνεδριάζει τη Δευτέρα εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 30η του μηνός Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λόγω ύπαρξης προθεσμιών με τη διατύπωση γνώμης για έγκριση της παράτασης όσον αφορά το 1ο θέμα και λόγω ύπαρξης προθεσμιών για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα LEADER.

Τα θέματα

  • Διατύπωση γνώμης και Εισήγηση για έγκριση ή μη, της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» (με Αρ. Μελ. 20/2017),κατά (82) ογδόντα δύο ημερολογιακές ημέρες (με αναθεωρήσεις).
  • Έγκριση μελετών έργων προτεινόμενων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, (A.M. 04/ 2015 και 08/2013 ΔΤΥΔΝ)
  • Έγκριση μελετών ''Συνολικής Θεώρησης Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισης ή Ανάδειξης του Οικισμού ή Τμήματος αυτού '' (απαιτούμενη μελέτη για έργα προτεινόμενα στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020»).
  • Έγκριση μελετών έργων προτεινόμενων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, (A.M. 05/2015 ΔΤΥΔΝ).
Share |

Σχόλια χρηστών

Δεν υπάρχουν σχόλια. Συνδεθείτε για να σχολιάσετε το άρθρο.