Συνεχίζεται η απαγόρευση λειτουργίας των ΚΑΠΗ

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020 12:48
Συνεχίζεται η απαγόρευση  λειτουργίας των ΚΑΠΗ

Συνεχίζεται η απαγόρευση λειτουργίας των δημοτικών Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) στο σύνολο της Επικράτειαςέως και τις 30/9/2020, σύμφωνα με την KYAΔ1α/ΓΠ.οικ.52543/25.08.2020, στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνονται για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Share |