Συνέχιση αναστολής λειτουργίας Παιδικών και βρεφονηπιακών Σταθμών

Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 09:11
Συνέχιση αναστολής λειτουργίας Παιδικών και βρεφονηπιακών Σταθμών
Tο Νομικό Πρόσωπο "Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Νάουσας" ενημερώνει ότι:
 

Κατόπιν της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651(ΦΕΚ1308/τΒ/3.4,2021),όλοι οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί τίθενται σε αναστολή λειτουργίας  για το διάστημα από το Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου  2021 και ώρα 6:00.

Κάθε περαιτέρω διαφοροποίηση ή χρονική παράταση της αναστολής θα γνωστοποιηθεί με νεότερο δελτίο τύπου

Share |