Πρόσληψη βοηθού βρεφονηπιοκόμου στον παιδικό σταθμό Μαρίνας

Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024 11:15
Πρόσληψη βοηθού βρεφονηπιοκόμου στον παιδικό σταθμό Μαρίνας

Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, κλάδου ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων με ειδικότητα ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, για κατεπείγουσες ανάγκες του Τμήματος Παιδικού Σταθμού Μαρίνας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, ανακοίνωσε ο Δήμος Νάουσας.

Υποβολή αιτήσεων από 12-02-2024 μέχρι και την 15-02-2024.