Πρόσληψη δύο ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2021 11:04
Πρόσληψη δύο ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού (1 ΠΕ Αρχαιολόγων) και εξειδικευμένων εργατών (1 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του 4ου υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» της πράξης «Ενίσχυση και Αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Νάουσας Π.Ε. Ημαθίας», για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 28-2-2021, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού, ανακοίνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας.

Υποβολή αιτήσεων  έως 14/1/2021.

Share |