Μεταφορά υπηρεσιών Κ.K.Π.&Α Δήμου Νάουσας

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020 17:30
Μεταφορά υπηρεσιών Κ.K.Π.&Α Δήμου Νάουσας

Στην μεταφορά των Διοικητικών του υπηρεσιών προχώρησε το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας. Η μετεγκατάσταση  έγινε με σκοπό να είναι εύκολα προσβάσιμο  στους δημότες που απολαμβάνουν των υπηρεσιών του.

Οι υπηρεσίες στεγάστηκαν και λειτουργούν σε ένα υπέροχο εργασιακό περιβάλλον στον 2ο όροφο του κτηρίου του ΚΑΠΗ Νάουσας επί της οδού Μητροπόλεως 9.Για πληροφορίες τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι τα 2332025600,28798

Share |