Λόγω μη απαρτίας αναβλήθηκε για σήμερα η συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου Νάουσας

Τρίτη 30 Ιουλίου 2019 10:38
Λόγω μη απαρτίας  αναβλήθηκε για σήμερα η συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου Νάουσας

Λόγω μη απαρτίας, η χθεσινή συνεδρίαση του Δημ Συμβουλίου Νάουσας, αναβλήθηκε για σήμερα Τρίτη στις 2 μ.μ. 

Τα θέματα: 

-  12η Αναμόρφωση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 2019 (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.
- 13η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.       
- Έγκριση ή μη, έκθεσης εξαμήνου (01/01/2019 – 30/06/2019) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019.
- Άνοιγμα ή όχι τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά των ταμειακών διαθέσιμων στον νέο λογαριασμό σύμφωνα με το ΦΕΚ 2680 Β΄1-7-2019.
- Ανάκληση της 83/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση ή μη της σύμβασης συνεργασίας του Δήμου με την ΕΕΑΑ για την υπηρεσία μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών στον ΚΔΑΥ. 
- Αποδοχή ύπαρξης αδυναμίας εκτέλεσης της  μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Νάουσας στο ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας προκειμένου να προχωρήσει ο Δήμος στην ανάθεση σε ανάδοχη εταιρεία με συνοπτικό διαγωνισμό.
- Αποδοχή ή μη σχεδίου τεχνικού προγράμματος  του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ Κεντρικής  Μακεδονίας  για το έτος 2020 για το Δήμο Νάουσας.
- Αποδοχή επιχορήγησης για τη χρηματοδότηση του Δήμου,  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
- Αποδοχή επιχορήγησης για την χρηματοδότηση επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων.
- Έγκριση ή μη 1η Τροποποίησης της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α) 1 «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001963.
- Έγκριση ή μη πρόσληψης επιπλέον προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Η.Π. Νάουσας.
- Πρόσληψη ή μη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για τα Εικαστικά Εργαστήρια του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ κατά το ακαδημαϊκό  έτος 2019-2020.
- Πρόσληψη ή μη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για το Δημοτικό Ωδείο  «Εστία Μουσών» του Δήμου Νάουσας
- Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
- Έγκριση και οριστική παραλαβή ή μη της προμελέτης συγκοινωνιακών έργων της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κόμβου εισόδου πόλης Νάουσας».
- Έγκριση ή μη, 2ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- του συνολικού χρόνου περαίωσης, του έργου: «Κατασκευή διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου» (με Α.Μ. 55/2018), κατά (90) ενενήντα ημερολογιακές ημέρες.
- Ορισμός διαπαραταξιακής επιτροπής διανομής καυσόξυλων σε δημότες.
- Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής καταστροφής υλικού.
-Έγκριση ή μη, μετακίνησης Δημάρχου, εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.
Share |