ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ

Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 10:59
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ

Την Τετάρτη 31/03/2021 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου << ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΑΟΥΣΑΣ>> από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΝ Γεώργιο Τασιώνα και την Ανάδοχο εταιρεία << ALMOΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε >> που αφορά την επισκευή των βλαβών των αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης του νέου δικτύου, ολοκλήρωση της κατασκευής των ιδιωτικών παροχών – συνδέσεων και τοποθέτηση νέων ιδιωτικών φρεατίων, διόρθωση προβλημάτων στις δικλείδες ελέγχου του δικτύου στη Δ.Ε. Νάουσας.

Share |