'Κυρ-Γιάννη AE': Πρόσληψη ατόμου στο σέρβις

Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024 13:29
'Κυρ-Γιάννη AE': Πρόσληψη ατόμου στο σέρβις

Η «Κυρ-Γιάννη AE» ενδιαφέρεται να προσλάβει άτομο για το σέρβις στο οινοτουριστικό κέντρο του Κτήματος. Η θέση είναι μερικής απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
• Αγάπη και ενδιαφέρον για το κρασί
• Δίπλωμα WSET Επιπέδου 1 και 2 στο Κρασί θα εκτιμηθεί
• Προυπηρεσία στο σερβις σε εστίαση θα εκτιμηθεί
• Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα
• Άνεση στην επικοινωνία
• Ομαδικότητα /Αντίληψη
• Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]