ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ:Υλοποιούμε προς το συμφέρον των δημοτών το μεγάλο σχέδιο για παραγωγή ενέργειας αξιοποιώντας τη δύναμη των νερών μας.

Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2023 19:04
ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ:Υλοποιούμε προς το συμφέρον των δημοτών το μεγάλο σχέδιο για παραγωγή ενέργειας αξιοποιώντας τη δύναμη των νερών μας.