ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ: Κανένας αποκλεισμός, ίσες ευκαιρίες πρόσβασης και σύνδεση με το αστικό κέντρο για όλους τους δημότες.

Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2023 12:14
ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ: Κανένας αποκλεισμός, ίσες ευκαιρίες πρόσβασης και σύνδεση με το αστικό κέντρο για όλους τους δημότες.