Κατατέθηκε από τον ΤΟΕΒ Νάουσας μελέτη εκσυγχρονισμού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων ύψους 1.3 εκ. ευρώ

Πέμπτη 5 Μαΐου 2022 12:30
Κατατέθηκε από τον ΤΟΕΒ Νάουσας  μελέτη εκσυγχρονισμού ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού γεωτρήσεων ύψους 1.3 εκ. ευρώ

Κατατέθηκε προχθές Πέμπτη από τον ΤΟΕΒ Νάουσας στην Π.Ε. Ημαθίας, νέα μελέτη με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΕΒ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ».

Το έργο έχει προϋπολογισμό 1,3 εκ. ευρώ και στόχος είναι η αντικατάσταση του εξοπλισμού λόγω παλαιότητας, η ομαλή λειτουργία των αρδευτικών δικτύων του ΤΟΕΒ Νάουσας και η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό τη στροφή  προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος στους τομείς της Γεωργίας.