Καταγγέλθηκε από την Οικονομική επιτροπή η εκμίσθωση με την εταιρία 'Επενδύσεις Βορείου Ελλάδος ΕΠΕ, North Greece Investments' - Βίντεο

Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019 17:31
Καταγγέλθηκε από την Οικονομική επιτροπή η εκμίσθωση με την εταιρία 'Επενδύσεις Βορείου Ελλάδος ΕΠΕ, North Greece Investments' - Βίντεο

 Με ψήφους 5 υπέρ, 2 κατά, 1 λευκό και ένα παρών. Καταπέλτης ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Βασιλείου

Με ψήφους 5 υπέρ, 2 κατά, 1 λευκό και ένα παρών καταγγέλθηκε τελικά από την οικονομική επιτροπή το ιδιωτικό συμφωνητικό εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος στον Πολυχώρο Πολιτισμού "ΕΡΙΑ", που έχει υπογραφεί ανάμεσα στον δήμο Νάουσας και την εταιρία με την επωνυμία "ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΕΠΕ, NORTH GREECE INVESTMENTS".

Ο κ. Βασιλείου ήταν καταπέλτης κατά της εταιρίας τονίζοντας αρκετές φορές στην εισήγησή του ότι δεν έχει καταβάλει ποτέ δαπάνες για ηλεκτροδότηση, θέρμανση και ως τούτου δεν τηρούσε βασικές προϋποθέσεις της σύμβασης, δηλαδή την αυτόνομη ηλεκτροδότηση και η αυτόνομη θέρμανση. Χαρακτηριστικά είπε: "Με λύπη μου διαπιστώνω ότι ακόμα και σήμερα δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Δήμος λαμβάνει 170 ευρώ το μήνα, αλλά με αρμόδιο έγγραφο της υπηρεσίας διαπιστώνεται ότι η εταιρία δεν έχει πληρώσει ποτέ ρεύμα, θέρμανση και με την ΔΕΥΑΝ συνθέδηκε σε χρονικό διάστημα μεταγενέστερο. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι και αυτό έγινε μετά από αλλεπάλληλες δικές μου αιτήσεις. Υπάρχει παράβαση ουσιαστικών όρων του ιδιωτικού συμβωνητικού που επιτέπει την καταγγελία της συγκεκριμένης μίσθωσης".

Αναλυτικό ρεπορτάζ στη Φωνή Ναούσης.

Share |