Η αιολική ενέργεια σύμμαχος των πολιτών εν μέσω της ενεργειακής κρίσης

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 09:22
Η αιολική ενέργεια σύμμαχος των πολιτών  εν μέσω της ενεργειακής κρίσης

Εδώ και μερικούς μήνες, η Ελλάδα, όπως και ολόκληρη η Ευρώπη, αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της μεγάλης αύξησης των διεθνών τιμών ενέργειας.  Η κρίση αυτή είναι οδυνηρή και πλήττει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Αιτία της κρίσης είναι η εκτόξευση των τιμών των ορυκτών καυσίμων και ιδίως του εισαγόμενου φυσικού αερίου. Δηλαδή, η κρίση οφείλεται στην εξάρτηση της οικονομίας από τα ορυκτά καύσιμα. Όσο η εξάρτηση αυτή διαιωνίζεται, μπορεί να υπάρξουν και άλλες παρόμοιες κρίσεις.

Η μόνιμη, βιώσιμη λύση είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διότι παράγουν τον πιο φθηνό ηλεκτρισμό και δεν είναι εκτεθειμένες στις διακυμάνσεις των εισαγόμενων καυσίμων.

Η ελληνική Κυβέρνηση έχει ανακοινώσει σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Οι αναγκαίοι πόροι για την υλοποίηση των μέτρων αυτών συγκεντρώνονται στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης που έχει συσταθεί στον Διαχειριστή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΔΑΠΕΕΠ) και έχει ανακοινωθεί ότι θα ανέλθουν σε 620 εκατ. ευρώ για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2021.

Στην προσπάθεια αυτή η αιολική ενέργεια γίνεται σύμμαχος των πολιτώνκαθώς οι πόροι αυτοί, στο μεγαλύτερο μέρος τους, προέρχονται από τους πόρους του Ειδικού Λογαριασμού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΛΑΠΕ) και συγκεκριμένα τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η διάθεση αυτών των πόρων για την ανακούφιση των καταναλωτών έγινε εφικτή επειδή η αιολική ενέργεια παραμένει φθηνή και δημιουργεί σημαντικό οικονομικό όφελος.

Αυτή την περίοδο, τα νέα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα παράγουν 3-4 φορές φθηνότερο ηλεκτρισμό σε σχέση με το σημερινό κόστος ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο και 2-3 φορές φθηνότερο συγκριτικά με το λιγνίτη. Αν δεν υπήρχαν τα αιολικά πάρκα, οι συνέπειες της κρίσης θα ήταν πολύ επαχθέστερες για τους καταναλωτές.

Με τις τρέχουσες τιμές άνθρακα, τα αιολικά πάρκα που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα εξοικονομούν πάνω από 400 εκατ. ευρώ ετησίως προς όφελος της εθνικής οικονομίας. Ακόμα και το "μακρινό" 2017 (τελευταία χρονιά για την οποία υπήρξαν πλήρη στοιχεία), χάρη στα αιολικά πάρκα που λειτουργούσαν τότε, οι Έλληνες καταναλωτές πλήρωσαν συνολικά 53,45 εκατ. ευρώ λιγότερα. Σημειώνεται ότι το 2017 οι τιμές άνθρακα ήταν χαμηλές και τα αιολικά πάρκα που λειτουργούσαν τότε παρήγαγαν ενέργεια με υψηλότερο κόστος από ό,τι τα νεότερα. Επομένως, σήμερα το όφελος είναι πολύ μεγαλύτερο.

Εκτός από πιο φθηνή, η αιολική ενέργεια -όπως και όλες οι Α.Π.Ε. - παρουσιάζει ένα ακόμα μεγάλο πλεονέκτημα: Δεν είναι εκτεθειμένη στις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών των ορυκτών καυσίμων και τα γεωπολιτικά παιχνίδια. Το κόστος παραγωγής του ρεύματος από τα αιολικά πάρκα παραμένει σταθερό για όλη τη ζωή τους. Έτσι, η εθνική οικονομία γνωρίζει το κόστος της και δεν εξαρτάται από τις διεθνείς αγορές ή τις διαθέσεις των προμηθευτριών - χωρών ορυκτών καυσίμων.

Το δυστύχημα είναι ότι η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα θα παραμείνει σε ικανά επίπεδα τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια. Έτσι οι οικονομίες θα είναι έκθετες σε ανάλογες κρίσεις. Για να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους πρέπει να επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση.