ΦΙΛΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 20:22
ΦΙΛΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγαπητά μέλη,

 

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το Καταστατικό (άρθρα 21, 31-32) η τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Απριλίου και ώρα 6.00 μ.μ. στον Πολυχώρο Πολιτισμού Χρίστος Λαναράς (αίθουσα ΕΡΙΑ). Για τα εν Αθήναις μέλη η Συνέλευση θα μεταδίδεται ταυτοχρόνως μέσω του συνδέσμου: https://us06web.zoom.us/j/86452263092?pwd=IarKRuj3yPDlskzHatVLc3My7UH6Jc.

  1. 1. Θα ακολουθήσει συζήτηση και ψηφοφορία επί του απολογισμού και του προϋπολογισμού μέσω της πλατφόρμας ELECTOBOX.

 

Μετά το πέρας της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τα μέλη, βάσει των άρθρων 24 και 31 του Καταστατικού, καλούνται να λάβουν μέρος στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο για την έγκριση των τροποποιήσεων του Καταστατικού, οι οποίες προτείνονται για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Συλλόγου. Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ELECTOBOX.

 

 

          Ο Πρόεδρος                                                                       Ο Γενικός Γραμματέας

 

Σταύρος Ι. Αρβανιτόπουλος                                                                 Γιώργος Μάλλιος