Φιάλες αίματος στο Νοσοκομείο Νάουσας από το Σύλλογο αιμοδοτών Ροδοχωρίου 'Σοφία Κιαγχίδου'

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 15:56
Φιάλες αίματος στο Νοσοκομείο Νάουσας από το Σύλλογο αιμοδοτών Ροδοχωρίου 'Σοφία Κιαγχίδου'

Κιάλες φιάλες αίματος συγκντρώθηκαν και πδ'οθηκαν στο Νοσοκομέιο Νάουσας από τους αιμοδότες του  του Συλλόγου Ροδοχωριου 'Σοφία Κιαγχιδου' και τον Υπεύθυνό της, Παναγιώτη Στασή. 

Σημαντική  η συνδρομή τους στην αύξηση των αποθεμάτων μονάδων αίματος της Ν.Υ.Αιμοδοσιας, σε τόσο δύσκολη συγκυρία λόγω της πανδημίας covid 19.

Share |