Ενεργειακή ανεξαρτησία και αιολικά πάρκα

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 10:06
Ενεργειακή ανεξαρτησία και αιολικά πάρκα

Η ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική επιτάσσει να απεξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα και να επιταχύνουμε συνολικά προς τρόπους παραγωγής ρεύματος πιο φθηνών και πιο φιλικών προς το περιβάλλον. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου, «μαζί με τη διαφοροποίηση των προμηθευτών και την εξοικονόμηση ενέργειας, η ανάπτυξη περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί μέρος του σχεδίου της Ε.Ε. για τον τερματισμό της εξάρτησής μας από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μειώνουν τη ζήτηση της Ε.Ε. για ορυκτά καύσιμα στους τομείς της ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης, της βιομηχανίας και των μεταφορών, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και για το μέλλον.

Χάρη στο χαμηλό λειτουργικό τους κόστος, μεγαλύτερο μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα της Ε.Ε. συμβάλλει στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας».

Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί έναν επείγοντα Κανονισμό για την επιτάχυνση των ΑΠΕ. Ο νέος Κανονισμός θα ισχύσει άμεσα για το διάστημα έως ότου τεθεί σε πλήρη ισχύ το ευρωπαϊκό σχέδιο REPowerEU. Η επιτάχυνση των ΑΠΕ απαιτείται, διότι, όπως απέδειξε ο πόλεμος, η ενεργειακή ανεξαρτησία είναι εθνικό θέμα. Τα ορυκτά καύσιμα γίνονται εύκολα όπλο στα χέρια του επιτιθέμενου. Από την άλλη πλευρά, οι ανανεώσιμες παράγουν εγχώρια ενέργεια.

Η πράσινη ενεργειακή μετάβαση αποτελεί τον στρατηγικό οδικό χάρτη για την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης και της χώρας μας. Η Ελλάδα, με πλούσιο άνεμο και ήλιο, μπορεί να βρεθεί πρωτοπόρος στην προσπάθεια ενεργειακής ανεξαρτησίας και αυτονομίας της Ευρώπης και να γίνει εξαγωγός πράσινου ηλεκτρισμού.

Η ενεργειακή μας ανεξαρτησία θα επέλθει μέσα από την ενεργειακή μετάβαση. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ο 100% βεβαιωμένος εθνικός ενεργειακός πλούτος της Ελλάδας. Οι τεχνολογίες αξιοποίησής τους (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά) είναι ώριμες, γνωστές και ασφαλείς. Η χρηματοδότηση από τράπεζες και άλλα ιδιωτικά κεφάλαια είναι διαθέσιμη. Το κατασκευαστικό και επενδυτικό δυναμικό στην Ελλάδα μπορεί να παραδώσει τους φιλόδοξους στόχους.

Παράλληλα, για λόγους ενεργειακής ασφάλειας, η Ελλάδα προωθεί το πρόγραμμα έρευνας για πιθανούς εγχώριους υδρογονάνθρακες. Οι υπαρκτές πιθανότητες για την ανακάλυψη και την αξιοποίησή τους δεν αλλάζει τις προτεραιότητες: Η ανάγκη για φθηνή εγχώρια ενέργεια είναι τώρα. Η αιολική ενέργεια είναι εγχώρια. Παράγεται τοπικά και δεν εισάγεται, ενισχύοντας την ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας και ολόκληρης της Ευρώπης.

Το 2021 τα αιολικά πάρκα στη πατρίδα μας παρήγαγαν πάνω από 10,5 εκατ. MWh, δηλαδή σχεδόν το 20% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρισμού. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε 2,1 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) αερίου, δηλαδή στο 34% του αερίου που εισάγαμε το 2021. Όσο περισσότερο αυξάνουμε τα αιολικά πάρκα και γενικά τις εγχώριες ανανεώσιμες πηγές, τόσο περισσότερους ορυκτούς πόρους και χρήμα εξοικονομούμε.

Με τον τρόπο αυτό, εκτός από εξοικονόμηση πόρων και βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου, η αιολική ενέργεια ενισχύει την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Βοηθά, επίσης, την Ελλάδα να γίνει πιο χρήσιμη στους γείτονες και τους εταίρους της, ενισχύοντας την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης: Αυτό σημαίνει γεωπολιτική ενδυνάμωση.

Share |