Έξι άτομα θα προσλάβει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Τρίτη 30 Ιουλίου 2019 10:31
Έξι άτομα θα προσλάβει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Την πρόσληψη έξι (6) ατόμων (1 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, 2 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, 3 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΕΡΓΑΤΩΝ), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης τεσσάρων (4) μηνών και όχι πέραν της 31-12-2019), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοίνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας.

 

Υποβολή αιτήσεων εντός δέκα (10) ημερών.

Share |