Αποτελέσματα εκλογών 2023 Δήμου Νάουσας - Β' Κυριακή

1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ (263-265)
  4° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ 263 264 265
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 120 91 99
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 117 110 108

 

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ (266-270)
  1° ΛΥΚΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ 266 267 268 269 270
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 117 90 103 98 84
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 86 87 74 103 126

 

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ (271-273)
  2° ΛΥΚΕΙΟ 1° ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΤΜΗΜΑ 271 272 273
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 125 102 118
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 97 120 109

 

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ (274-276)
  5° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ 274 275 276
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 102 115 114
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 118 95 125

 

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ (277-280)
  9° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ 277 278 279 280
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 114 127 138 128
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 127 112 124 134

 

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ (281-282)
  6° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ 281 282
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 104 113
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 96 104

2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ (283-288)
  1°-2° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ 283 284 285 286 287 288
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 83 105 105 103 88 111
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 120 118 147 137 145 126

 

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ (289-291)
  3° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ 289 290 291
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 116 117 125
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 113 113 104

 

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ (292-294)
  7° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ 292 293 294
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 89 138 130
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 140 111 120

 

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ (295-298)
  ΛΑΠΠΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΤΜΗΜΑ 295 296 297 298
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 118 98 101 98
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 133 141 134 88

 

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

  ΚΟΠΑΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ 235 236 237 238
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 115 132 101 112
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 133 112 109 112

 

  ΕΠΙΣΚΟΠΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ 239 240 241 242
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 122 147 124 126
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 106 98 98 96

 

  ΛΕΥΚΑΔΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ 243 244 249 250
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 49 52 85 61
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 215 194 131 155

 

  ΜΑΡΙΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΟΛΛΑ ΝΕΡΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ 245 246 247 248
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 85 78 50 45
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 126 104 114 59

 

  ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ 253 254 255 256
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 130 141 145 145
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 116 117 108 77

 

  ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Π. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ 257 258 259 260
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 93 106 93 175
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 114 112 93 29

 

  ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΧΑΡΙΕΣΣΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ 261 262 251 252
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 129 130 178 125
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 94 124 85 108

 

  ΑΡΚΟΧΩΡΙ ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ 299
ΔΗΜ. ΣΧΟΛ.
300
ΠΟΛΙΤ.ΣΥΛΛ.
301 302
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 74 70 76 67
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 105 85 94 75

 

  ΡΟΔΟΧΩΡΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ 303 304 305 306
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 54 91 121 120
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 102 69 104 111