Δεσμεύτηκαν 740.000 ευρώ του Νοσοκομείου Ημαθίας από δικαίωση 145 εργαζομένων του Νοσοκομείου Νάουσας

Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 11:54
Δεσμεύτηκαν 740.000 ευρώ του Νοσοκομείου Ημαθίας από δικαίωση 145 εργαζομένων του Νοσοκομείου Νάουσας

Ενέργειες της Διοίκησης να τους μεταπείσει ώστε να πάρουν πίσω τις απαιτήσεις τους. Λογγινίδης: Δέχθηκα μπούλινγκ από τη Διοίκηση και φραστική επίθεση εκ μέρους του Διοικητή

Αναταραχή επικρατεί στο Νοσοκομείο Ημαθίας και στο Νοσοκομείο Νάουσας καθώς δεσμεύτηκαν από τους τραπεζικούς λογαρισμού του πρώτου 740.000 ευρώ με εντολή των δικηγόρων των 145 εργαζομένων ή συνταξιούχων πλέον  του Νοσηλευτικού μας Ιδρύματος που δικαιώθηκαν στις αγωγές που έκαναν διεκδικώντας  τους τόκους από προηγούμενη  χρηματική δικαίωση για υπερωρίες (από 7,5ώρο σε 8άωρο) σε αγωγή που είχαν κάνει το 2009. 

Μετά την εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες,  η Διοίκηση του Νοσοκομείου Ημαθίας προσπάθησε να μεταπείσει τους δικαιούχους ζητώντας τους να πάρουν πίσω τη διεκδίκηση, ενώ παράλληλα προέβη σε αποκοπή της κατάσχεσης των τραπεζικών λογαριασμών. Αρχικά οι περισσότεροι έκαναν πίσω υπογράφοντας ανακλήσεις, ωστόσο εν συνεχεία κάποιοι άλλαξαν γνώμη και προέβησαν σε ανάκληση των ανακλήσεων. 

Στον μέσο του "τυφώνα" βρέθηκε ο πρόεδρος του Δ.Σ του Συλλόγου υπαλλήλων Νοσηλευτικής Μονάδας  Νάουσας κ. Αντώνης Λογγινίδης, ο οποίος λειτούργησε ως διαμεσολαβητής μεταξύ των δικαιούχων και των δικηγόρων, καθώς όπως μας είπε ο ρόλος του είναι η προάσπιση των συμφερόντων των νυν και πρώην εργαζομένων. 

Επειδή όμως , όπως είπε, 'η Διοίκηση του Νοσοκομείου Ημαθίας, εξαπέλυσε εναντίον του  ένα απαράδεκτο και παράνομο «μπούλιγκ»" και επιχειρεί να τον εμφανίσει ότι βλάπτει το Νοσοκομείο,  απευθύνεται με την εξής επιστολή του προς τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας:  

 " Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι

  Επειδή τις τελευταίες ημέρες διακινούνται στο Νοσοκομείο μας διάφορες αντικρουόμενες πληροφορίες και απόψεις σχετικά με την δικαστική διεκδίκηση χρηματικών ποσών από δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών, πού γνωρίζετε.

 Επ’ αυτών έχω να σας ενημερώσω τά εξής:

   Eφόσον με την ψήφο σας εκλέχθηκα Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, στα καθήκοντά μου είναι η ενημέρωσή σας για θέματα πού αφορούν δικαστικές διεκδικήσεις μας, όπως παγίως συμβαίνει επί χρόνια και σε όλα τά Νοσοκομεία της Χώρας.

  Ακριβώς γι’ αυτό, συνάδελφοί μας Πρόεδροι παρελθόντων ετών είχαν ενεργήσει με τον ίδιο τρόπο και γι’ αυτό πολλοί συνάδελφοι είχαν εισπράξει σε προηγούμενα χρόνια αρκετά χρήματα.

   Οι δικαστικές διεκδικήσεις είναι αναφαίρετο δικαίωμά μας και κανένας δεν μπορεί να μάς το στερήσει, εάν δε το επιχειρεί πράττει παρά τους Νόμους και το Σύνταγμα.

   Τά αρμόδια Δικαστήρια, όπου οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι μας με την εντολή μας προσφεύγουν, είναι εκείνα -και μόνον εκείνα- που κρίνουν άν δικαιούμαστε ή όχι να λάβουμε τά διεκδικούμενα χρήματά μας.

   Όταν όμως τά Δικαστήρια μάς δικαιώνουν, ο εργοδότης μας είναι υποχρεωμένος να μας καταβάλει τά επιδικασθέντα χρημα-τικά ποσά και δεν μας κάνει χάρη πού μας τά δίνει.

  Για τις δικαστικές διεκδικήσεις μας πρέπει να αναζητούμε έμπειρους Δικηγόρους, που γνωρίζουν τις εργατικές διεκδικήσεις και μπορούν να προστατεύσουν τά δικαιώματά μας.

   Όταν λοιπόν εγώ, ως Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας ενημερώθηκα από Δικηγόρους, χάρη στους οποίους πολλοί από τους συναδέλφους είχαν πληρωθεί στο παρελθόν, με συγκεκριμένες δικαστικές αποφάσεις (πολλοί από αυτούς είναι πλέον συνταξιούχοι), είχα υποχρέωση από την συνδικαλιστική ιδιότητά μου να ενημερώσω τους δικαιούχους για την δυνατότητά τους να εισπράξουν δικαστικά, κάποια ακόμη χρηματικά ποσά.

   Αυτό έπραξα και έτσι συγκεντρώθηκαν οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις προς τους Δικηγόρους πού ανέλαβαν να διεκπεραιώσουν την δικαστική διαδικασία πού απαιτείται.

   Στις διαδικασίες αυτές περιλαμβάνεται και η τραπεζική δέσμευση των χρηματικών ποσών πού διεκδικούνται σε λογαριασμούς του ενιαίου εργοδότη μας Γ.Ν. Ημαθίας, όχι όμως του λογαριασμού μισθοδοσίας γιατί αυτό δεν επιτρέπεται, όχι μόνο νομικά αλλά και ηθικά.

   Ενώ όμως όλα όσα συμβαίνουν όπως τά περιγράφω παραπάνω και βέβαια είναι όλα σύμφωνα με τους νόμους, από την στιγμή πού η Διοίκηση του Νοσοκομείου μας έλαβε γνώση των δικα-στικών ενεργειών πού βρίσκονται σε εξέλιξη, εξαπέλυσε εναντίον μου ένα απαράδεκτο και παράνομο «μπούλιγκ».

  Συγκεκριμένα, στα μέσα τής εβδομάδος μού ζητήθηκε να ζητήσω από τους εργαζομένους πού είχαν υπογράψει τις εξουσιοδοτήσεις προς τους πληρεξουσίους δικηγόρους, να υπογράψουν ανακλήσεις από αυτές, αλλά και να παραδώσω το εmail τους για να σταλούν οι ανακλήσεις αυτές.

  Συντάχθηκε δε ένα σχετικό κείμενο, πού δεν γνωρίζω ποιός το συνέταξε και κάποιοι συνάδελφοι άρχισαν να το διακινούν συγκεντρώνοντας υπογραφές ανακλήσεως των εντολών προς τους δικηγόρους, με τον ισχυρισμό ότι, εάν δεσμεύονταν τά χρήματα πού διεκδικούνται στον τραπεζικό λογαριασμό του Νοσοκομείου, δήθεν δεν θα μπορούσε να γίνει η μισθοδοσία του προσωπικού, πράγμα πού -όπως ανέφερα παραπάνω- είναι εντελώς ψευδές.

  Παρ’ ότι όμως αρκετοί συνάδελφοι, είτε γιατί πλανήθηκαν, είτε γιατί φοβήθηκαν, υπέγραψαν τις ανακλήσεις πού τους έδωσαν να υπογράψουν, αρκετοί από αυτούς -πού εκ των υστέρων κατάλαβαν την πλάνη τους- έσπευσαν να υπογράψουν και να αποστείλουν στους δικηγόρους μας ανακλήσεις των ανακλήσεων, δηλαδή επιμένοντας στην απόφασή τους να διεκδικήσουν τις νόμιμες αξιώσεις τους.

   Στο μεταξύ, χθες, ημέρα Τετάρτη, 14.04.2021, εκδικάστηκε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης η Αίτηση προσωρινής αναστολής πού υπέβαλε ο εργοδότης μας Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (παρουσία και τού Κου Διοικητού), αλλά το Δικαστήριο την απέρριψε και μάς δικαίωσε, απόδειξη ότι οι Δικηγόροι μας ενήργησαν νόμιμα.

   Όπως πληροφορήθηκα, η Διοίκηση του Νοσοκομείου μας επανέλαβε ήδη την ίδια αίτηση και στο αντίστοιχο Δικαστήριο της Αθήνας, αλλά το αποτέλεσμα θα το μάθουμε την άλλη εβδομάδα.

   Παρ’ όλο όμως πού η υπόθεση εκκρεμεί δικαστικά, σήμερα δεχθηκα -παρουσία πολλών συναδέλφων- φραστική επίθεση εκ μέρους του Κου Διοικητού με απειλές για ενημέρωση «καναλιών» κ.λπ. όπως δε έχω μάθει διακινείται εξώδικο (δεν γνωρίζω κατά ποίων) και ότι εγώ θα θεωρηθώ υπεύθυνος εάν δεν μπορεί να γίνει η μισθοδοσία κάποιων ειδικευομένων ιατρών κ.λπ.

  Επειδή όλα αυτά είναι μη νόμιμα και συκοφαντικά σε βάρος μου, και η Διοίκηση φαίνεται να διακατέχεται από νοοτροπία «Ερντογάν», γιατί -όπως και η Τουρκία ισχυρίζεται ότι, δήθεν, την απειλεί και την βλάπτει η Ελλάδα, όταν διεκδικεί τά δικαιώματά της πού βασίζονται στο διεθνές δίκαιο- έτσι και η Διοίκηση επιχειρεί να με εμφανίσει ότι βλάπτω το Νοσοκομείο, γιατί ως Πρόεδρος του Δ.Σ. τού Συλλόγου μας ενεργώ υπέρ των νομίμων διεκδικήσεων τών συναδέλφων μου.

   Για όλα τά παραπάνω διαμαρτύρομαι έντονα και δηλώνω ότι επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμο δικαίωμά μου.

                                        Νάουσα, 15.04.2021

                                    Αντώνης Λογγινίδης  

                         Πρόεδρος Δ.Σ. Συλλόγου Υπαλλήλων

                            Νοσηλευτικής Μονάδας Νάουσας

Share |