Δεκατρείς θέσεις εργασίας στην 'Πρωτοβουλία για το Παιδί'

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018 19:58
Δεκατρείς θέσεις εργασίας στην 'Πρωτοβουλία για το Παιδί'
Η Πρωτοβουλία για το Παιδί, προκειμένου να υλοποιήσει τις Πράξεις:
 
Α. «Επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο της Βέροιας», που εντάχθηκε με ΟΠΣ 5029302 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»,
 
Β. «Επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μακράς φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο από το Σπίτι της Βεργίνας», που εντάχθηκε με ΟΠΣ 5029402 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και
 
Γ. «Επέκταση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Κέντρο Αναφοράς και παροχής συμβουλευτικής της Βέροιας. Διεύρυνση με λειτουργία Κέντρου Θεραπείας Τραύματος», που εντάχθηκε με ΟΠΣ 5029404 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»,
προκηρύσσει την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων εργασίας:
 
1.Ενός (μίας) Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης, προκειμένου να εργαστεί στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας (ΚΗΦ).
 
2.Ενός (μίας) Ψυχολόγου μερικής απασχόλησης (4ωρο ημερησίως), προκειμένου να εργαστεί στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας.
 
3.Ενός (μίας) Γραμματέα μερικής απασχόλησης (4ωρο ημερησίως), προκειμένου να εργαστεί στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας.
 
4. Ενός (μίας) Γραμματέα μερικής απασχόλησης (4ωρο ημερησίως), προκειμένου να εργαστεί στο Κέντρο Αναφοράς και παροχής συμβουλευτικής και Κέντρο Θεραπείας Τραύματος της Βέροιας (ΚΑ-ΣΚ-ΚΕΘΕΤ).
 
5. Μίας μαγείρισσας (ενός μάγειρα) μερικής απασχόλησης (3ωρο ημερησίως), προκειμένου να εργαστεί στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας.
 
6. Μίας μαγείρισσας (ενός μάγειρα) μερικής απασχόλησης (3ωρο ημερησίως), προκειμένου να εργαστεί στο Σπίτι της Βεργίνας (ΣτΒ).
 
7.Τεσσάρων εκπαιδευτών εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης, προκειμένου να εργαστούν στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας.
 
8.Δύο Παιδαγωγών μερικής απασχόλησης (6ωρο ημερησίως), προκειμένου να εργαστούν στο Σπίτι της Βεργίνας.
 
9.Μίας οικόσιτης Παιδοκόμου, προκειμένου να εργαστεί στο Σπίτι της Βεργίνας.
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης και τα συνοδευτικά έγγραφά της, στο Γραφείο Διοίκησης της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, Ανοίξεως 19, ΤΚ 59131 Βέροια, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά, μέχρι την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018.
Αιτήσεις και δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: cr@propaidi.org
Πληροφορίες: Αριστοτέλης Σιδηρόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ και Βαλάντης Καραγιάννης, Διοικητικός Διευθυντής, στο τηλέφωνο 23310-29571, εργάσιμες ώρες και μέρες.
Share |

Σχόλια χρηστών

Δεν υπάρχουν σχόλια. Συνδεθείτε για να σχολιάσετε το άρθρο.