ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Σάββατο 1 Μαΐου 2021 21:52
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας

και τοις εν τοις μνήμασιν, ζωήν χαρισάμενος.

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι, προσκυνήσομεν Άγιον, Κύριον,

Ιησούν τον μόνον αναμάρτητον.

Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάστασην

υμνούμεν και δοξάζωμεν.

 

Ανάσταση σήμερα σε όλες τις εκλλησίες της πόλης μας, νωρίτερα από το συνηθισμένο λόγω των μέτρων για την πανδημία. Ας ευχηθούμε σε όλους υγεία για να γιορτάζουμε όλοι μαζί του χρόνου την Ανάσταση, ελεύθεροι, χωρίς μάσκες. Ο Χριστός θυσίασε τη ζωή του για την ανάσταση των νεκρών. Ολοι μας  θυσιάσαμε ένα και πλέον χρόνο από τη ζωή μας για να γιορτάσουμε του χρόνου περισσότεροι και όχι λιγότεροι.  Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη! 

Share |