Αύριο Τετάρτη η Γ.Σ του Α.Σ.Ν

Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 18:29
Αύριο Τετάρτη η Γ.Σ του Α.Σ.Ν


Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νάουσας καλεί τα μέλη του σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 και ώρα 20.30 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Νάουσας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση οικονομικών καταστάσεων - πόρισμα ορκωτών ελεγκτών λογιστών χρήσεως 2019.
Απολογισμός δράσης διοικητικού συμβουλίου για την χρήση 2019.
Ανάγνωση έκθεσης Εποπτικού Συμβουλίου για την χρήση 2019.
Απαλλαγή ευθυνών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Εποπτικού Συμβουλίου και ελεγκτών για την χρήση 2019.
Προγραμματισμός διακίνησης προϊόντων εσοδείας 2020.
Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020.
Προσαρμογή καταστατικού σύμφωνα με τον νόμο 4673/2020.
Εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του πιστωτικου ορίου της συμβολαιακής γεωργίας.
Λήψη απόφασης για την χρηματοδότηση μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
Διάφορα.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
Με τιμή
Για τον Α.Σ.Ν.
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ταμπακιάρης

Share |