ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας. Διακήρυξη προμήθειας υλικών συσκευασίας - Προσλήψεις προσωπικού

Τρίτη 27 Απριλίου 2021 20:21
ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας. Διακήρυξη προμήθειας υλικών συσκευασίας - Προσλήψεις προσωπικού
Ο ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας θα δέχεται κλειστές προσφορές για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών συσκευασίας για τη διακίνηση των προϊόντων του παραγωγής 2021, μέχρι την Παρασκευή 7 Μάιου 2021 και ώρα 14.00 στα γραφεία του στον Κοπανό Νάουσας.
Ο ΑΣΕΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑΣ ζητεί να προσλάβει εποχικό προσωπικό για τις παρακάτω θέσεις εργασίας :
Γεωπόνοι- ποιοτικοί ελεγκτές
Χειριστές κλακ
Εργάτες- Εργάτριες
Αιτήσεις –βιογραφικά θα γίνονται δεκτά στα γραφεία του Συνεταιρισμού και
στο e-mail: asepopn@gmail.com με επισυναπτόμενη την ταυτότητα, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΕΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ
Share |