ΑΣΕΠΟΠ: Γεωργικά μηχανήματα παραδόθηκαν στους παραγωγούς

Πέμπτη 23 Μαΐου 2024 11:50
ΑΣΕΠΟΠ: Γεωργικά μηχανήματα παραδόθηκαν στους παραγωγούς

Μία πολύ σημαντική ημέρα ήταν για τον ΑΣΕΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑΣ, η Τετάρτη 22 Μαΐου, καθώς έφτασαν στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού τα γεωργικά μηχανήματα (ελκυστήρες) στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης "Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα" του Άξονα Προτεραιότητας "Εκσυγχρονισμός και Βελτίωση της Ανθεκτικότητας Κύριων Κλάδων Οικονομίας", του Ταμείου Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, που πραγματοποιήθηκε μετά την έγκριση του σχετικού αιτήματος και μελέτης που υποβλήθηκε εκ μέρους του συνεταιρισμού στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τα ολοκαίνουργια γεωργικά μηχανήματα, που προμηθεύτηκε ο ΑΣΕΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑΣ ως επιλέξιμη δαπάνη του επενδυτικού του σχεδίου και έχουν εξοφληθεί πλήρως από αυτόν, παραχώρησε στους παραγωγούς-μέλη του που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, με σκοπό την χρήση τους από αυτούς στις καλλιεργητικές φροντίδες των αγροτεμαχίων τους, αποδεικνύοντας  εμπράκτως ότι στέκεται αρωγός στις προσπάθειες των μελών του για εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους και συνεχή βελτίωση των συνθηκών άσκησης του αγροτικού επαγγέλματος. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΕΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑΣ  

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ