Αποκατάσταση τοιχίου Αγίας Παρασκευής- Μουσταφά και κόψιμο επικίνδυνων κλαδιών και δέντρων

Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024 11:42
Αποκατάσταση τοιχίου Αγίας Παρασκευής- Μουσταφά και κόψιμο επικίνδυνων κλαδιών και δέντρων
Γρηγ. Σαμαράς: Μετά από πολλά χρόνια εγκατάλειψης έγινε επιτέλους πραγματικότητα!
Αποκατάσταση τοιχίου Αγίας Παρασκευής- Μουσταφα και κόψιμο επικίνδυνων κλαδιών και δέντρων.