Από τη ΔΕΥΑΝ ολοκληρώθηκε αντιπλημμυρικό έργο στα Μονόσπιτα

Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 11:59
Από τη ΔΕΥΑΝ ολοκληρώθηκε  αντιπλημμυρικό έργο στα Μονόσπιτα

Από συνεργείo της ΔΕΥΑΝ ολοκληρώθηκε αντιπλημμυρικό έργο στη γέφυρα Μονοσπίτων. Τοποθετήθηκε μία σχάρα ομβρίων και μία θυρίδα εξόδου οι οποίες συλλέγουν τα όμβρια ύδατα ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στην διέλευση κατά την περίοδο βροχοπτώσεων.

Share |