Ανακοίνωση της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ναούσης

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 17:41
Ανακοίνωση της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ναούσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ναούσης, αφού έλαβε υπόψη του τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, για την προφύλαξη των πολιτών από την επιδημία του κορωναϊού, συμμορφούμενο δε προς αυτές και σεβόμενο την υγεία των μαθητών, των μελών και των συγγενών τους, μετά από σχετική απόφαση, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ πως αφενός αναστέλλει τη λειτουργία των τμημάτων της και των δραστηριοτήτων τους, για τις επόμενες 14 μέρες και αφετέρου, μεταθέτει τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της, για επόμενο χρονικό διάστημα και όταν θα μπορεί να προσδιορισθεί με σαφήνεια και ασφάλεια, η ημέρα διεξαγωγής της.

Αν υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, θα προβεί σε νέα ανακοίνωση.

Share |