'Αιολικά Πάρκα στο Βέρμιο'. Η προστασία του Περιβάλλοντος ύψιστο καθήκον μας

Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018
'Αιολικά Πάρκα στο Βέρμιο'. Η προστασία του Περιβάλλοντος ύψιστο καθήκον μας

Του πρώην δημάρχου Νάουσας  και δικηγόρου κ. Τάσου Καραμπατζού

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε  σύσσωμη  η μειοψηφία καθόσον ο κ. Κουτσογιάννης  συνεχώς ανέβαλε το θέμα, έγινε εκτενής συζήτηση και  λήφθηκε απόφαση ανάκλησης της προηγούμενης (274/2012), χωρίς όμως να γίνει δεκτή η πρότασή μου για περαιτέρω συντονισμένες δράσεις και άσκηση όλων των νόμιμων ενδίκων μέσων (προσφυγές στο ΣτΕ κλπ). Η πρόταση Κουτσογιάννη, -αφού και πάλι θέλησε  να ρίξει τη μπάλα στην κερκίδα, ότι φταίνε οι προηγούμενοι- προφανώς και δεν έγινε τυχαία και ήταν πάλι μια πρόταση υπεκφυγής. Και επειδή για μια ακόμη φορά είπε ψέματα για το τι είχε γίνει το2012, προς αποκατάσταση της αλήθειας αναφέρω ότι: Α)  Για μεν τις 10 ανεμογεννήτριες (Α/Γ) στην κορυφογραμμή «Άγιο Πνεύμα», το Δ.Σ. ήταν (κατά πλειοψηφία) αρνητικό με την 275/2012 απόφασή του. Σημείωση: η παράταξη της κ. Ιωσηφίδου ήταν απόλυτα θετικοί, ο δε  κ. Φουντούλης έλεγε μεταξύ άλλων:  «….οπτικά ναι, είναι όμορφο, εμένα προσωπικά θα μου άρεζε η κορυφογραμμή να έχει οπτικά αυτό το όμορφο που παρουσιάζει η ανεμογεννήτρια…». Παρά ταύτα όμως (την άρνησή μας),  οι αρμόδιες Υπηρεσίες δεν την έλαβαν υπόψη τους. Β) Για δε τις 174 Α/Γ, η 274/2012 απόφαση, έλεγε  επί λέξει τα εξής: «Το Δημοτικό Συμβούλιο  αποφασίζει κατά πλειοψηφία: 1. Εκφράζει κατ’ αρχήν τη θετική γνώμη του Δήμου Νάουσας στην υλοποίηση της επένδυσης για τη δημιουργία αιολικού πάρκου στο Βέρμιο, με τον απαραίτητο περιορισμό του, ήτοι την αφαίρεση των 18 ανεμογεννητριών (Α/Γ), όπως λεπτομερώς προαναφέρθηκαν (σημείωση: αυτές που θα ήταν  κοντά στο Χιονοδρομικό Κέντρο 3-5 Πηγάδια). 2. Υιοθετεί ως δικές του, όλες τις παρατηρήσεις που καταγράφονται στην επιστολή της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας –Θράκης, θεωρώντας ότι είναι απολύτως ακριβείς και τις ενσωματώνει στις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από τον Δήμαρχο. 3. Απορρίπτει ως ελλιπή την υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου στο Βέρμιο ισχύος 522 MW που κατέθεσε η εταιρία ΑΙΟΛΙΚΑ ΒΕΡΜΙΟΥ Α.Ε. 4. Ζητά η Μ.Π.Ε. να επανέλθει στο Δ.Σ., αφού προηγουμένως τροποποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις επιφυλάξεις –παρατηρήσεις που αναφέρονται στην εισήγηση του Δημάρχου και την επιστολή της  Κυνηγετικής Ομοσπονδίας (σημ. η οποία μελέτη είναι πολύ λεπτομερής και επιστημονικά πλήρως τεκμηριωμένη, με αναφορά και στο μοναδικό στον κόσμο φυτό που απαντάται μόνο στο Βέρμιο το “taxon isatis vermia”). Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. ζήτησε να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές, βελτιώσεις, προσθήκες, προσαρμογές, τροποποιήσεις που να καλύπτουν όλους τους αντίστοιχους προβληματισμούς, ενστάσεις και παρατηρήσεις. 5. Να εκπονηθεί από τον φορέα υλοποίησης του έργου:  Ειδική υδρογεωλογική Μελέτη, η οποία θα εξετάζει με λεπτομέρεια την πιθανότητα επηρεασμού ή εξαφάνισης σημείων υδροληψίας (πηγές –γεωτρήσεις), που υδροδοτούν τους οικισμούς και εξυπηρετούν τις  ανάγκες της κτηνοτροφίας στην περιοχή παρέμβασης, καθόσον ολόκληρη η έκταση  αποτελεί και τη λεκάνη απορροής του ποταμού Αράπιτσα, από τον οποίο υδρεύεται η Νάουσα, καθώς και των άλλων μικρότερων πηγών «Καραμπουνάρι», «Τρία Πηγάδια» κλπ.  Να εκπονηθεί Ειδική μελέτη επιπτώσεων στην ορεινή κτηνοτροφία. 6. Να υπάρξουν ρητές δεσμεύσεις του φορέα υλοποίησης για τη διάθεση όλων των πλεοναζόντων εκσκαφών,  την απομάκρυνση του συνόλου των εγκαταστάσεων και την πλήρη αποκατάσταση του περιβάλλοντος μετά το πέρας της λειτουργίας  του έργου (με ευθύνη και δαπάνες του), την αποκατάσταση των δρόμων.  Αποφάσισε επίσης ότι οι υποχρεώσεις και δεσμεύεις του αρχικού Φορέα, θα συνεχίσουν να ισχύουν και για τους διαδόχους του, και 7. Σε περίπτωση που δεν ληφθούν υπόψη όλα τα παραπάνω, ο Δήμος Νάουσας διατηρεί και επιφυλάσσεται κάθε νομίμου δικαιώματός του, και ειδικά της προσφυγής στο ΣτΕ για προστασία και διασφάλιση των δικαιωμάτων του και την προστασία του περιβάλλοντος».        

Τι αποφασίσαμε λοιπόν το 2012; Την απόρριψη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Την τήρηση όλων των αυστηρών προϋποθέσεων και μετά να επανέλθει το θέμα στο Δ.Σ. για λήψη τελικής απόφασης. Τι απέγινε μετά το 2014, όταν δόθηκαν και οι σχετικές άδειες; Ας απαντήσει η νέα Δημοτική Αρχή.  

Τι θα παραδώσουμε στις επερχόμενες γενιές;           

Βεβαίως η Ελλάδα και η ιδίως η περιοχή μας, έχει ανάγκη από επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Εκεί  όμως που πρέπει να  είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, είναι η αειφορία και η προστασία του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.  Επομένως, οι όποιοι σχεδιασμοί, πρέπει να γίνονται όχι με όρους οικονομικούς, αλλά πρωτίστως με όρους περιβάλλοντος, όρους κοινωνικής αποδοχής και όρους μελλοντικών γενεών. Το Βέρμιο είναι ούτως ή άλλως επιβαρυμένο από την εξόρυξη του λιγνίτη εδώ και 50 χρόνια, αλλά και τους συνεχείς ρύπους των καμινάδων της ΔΕΗ -όχι μόνο στην Πτολεμαίδα -(αλήθεια, γι’ αυτή την χρόνια  περιβαλλοντική μόλυνση, τις καρκινοπάθειες και τους θανάτους, γιατί δεν βγήκε κανένας να μιλήσει;). Δεν νοείται επομένως μια περαιτέρω επιβάρυνση και με εκατοντάδες άλλες ανεμογεννήτριες. Εδώ επιβάλλεται να ισχύσει  το «ισοζύγιο» και το μέτρο»,  σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Το βουνό μας, έχει ήδη  «υποδεχθεί» το περιβαλλοντικό βάρος που πιθανά μας «αναλογούσε» με όσες Α/Γ έγιναν στην περιοχή Βέροιας –Κοζάνης. Δεν μπορεί να γίνουν και άλλες. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει  να μετατραπεί ένα πανέμορφο βουνό σε μια απέραντη   «χωματερή σιδερένιων γιγάντων και μπετόν». Πιθανά το 2012,  κάποια πράγματα  να μην τα εντοπίσαμε όπως επιβάλλονταν. Βάλαμε όμως μια σειρά αυστηρές προϋποθέσεις και όρους. Απαιτήσαμε όμως, και απαιτούμε  και τώρα την απόλυτη εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων και προϋποθέσεων. Και γι’ αυτό την ευθύνη φέρουν οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, αλλά και  ο Δήμος Νάουσας ο οποίος ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να επαγρυπνά και να παρεμβαίνει πολιτικά και θεσμικά. Τον   Δήμο όμως, διοικούν κάποιοι άλλοι εδώ και τρία χρόνια, χωρίς ωστόσο να βλέπουμε  να παίρνουν καμιά πρωτοβουλία  για  το επίμαχο θέμα και παρά τις διαφημιζόμενες άριστες σχέσεις με την ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) η οποία δίνει τις σχετικές εγκρίσεις και για τα αιολικά. Θυμίζω μάλιστα και μια σημαντική εξαγγελία του Προεκλογικού Προγράμματος του «Κοινού Τόπου»: «Αντιτασσόμαστε στην υλοποίηση «φαραωνικού» αιολικού στο βουνό μας, επιβαρυντικό για το οικοσύστημα…». Άς ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙ  λοιπόν. Εμείς το 2012, με τα τότε δεδομένα  βάλαμε τους δικούς μας αυστηρούς όρους για το έργο. Μπορεί ακόμη, να κάναμε και άλλη προσέγγιση, ίσως και εσφαλμένη. Το θέμα όμως, είναι ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ; Φαίνεται δυστυχώς, οτι και το θέμα αυτό έχει αφεθεί στον… αυτόματο πιλότο.           

Κλείνοντας λοιπόν και επειδή η επιχειρούμενη  παρέμβαση στο Βέρμιο θα σημαδέψει και το παρόν και το μέλλον ΟΛΩΝ ΜΑΣ και πολύ περισσότερο των παιδιών  μας, θα πρέπει να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ενωμένοι και άγρυπνοι. Η λύση είναι και πολιτική, αλλά και νομική. Υπάρχουν θέματα που μπορούν να τα επεξεργαστούν εξειδικευμένοι νομικοί και να ασκηθούν ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Ως πρώτη δράση μάλιστα, πρότεινα ήδη στη δημοτική  μας αρχή την άμεση ανάληψη πρωτοβουλίας για  συντονισμό των δράσεών μας με τα αντίστοιχα  Δημοτικά Συμβούλια Βέροιας, Πτολεμαίδας και Κοζάνης και τη λήψη ομόφωνης  -ει δυνατόν- απόφασης, ώστε να αποτελέσει τον  δυνατό μοχλό πολιτικής και κοινωνικής πίεσης προς κάθε αρμόδιο Δημόσιο φορέα και υπηρεσία.    Η προστασία του Περιβάλλοντος ύψιστο καθήκον μας

Share |

Σχόλια χρηστών

Δεν υπάρχουν σχόλια. Συνδεθείτε για να σχολιάσετε το άρθρο.