4 Υδρονομείς θα προσλάβει ο Δήμος Νάουσας

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 10:12
4 Υδρονομείς θα προσλάβει ο Δήμος Νάουσας

Την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων (ΥΕ Υδρονομέων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως έξι μήνες, για τις ανάγκες της αρδευτικής περιόδου της Τ.Κ. Μαρίνας και της Δ.Ε. Ειρηνούπολης, ανακοίνωσε ο Δήμος Νά ουσας. Υποβολή αιτήσεων έως 10 Απριλίου.

Share |

Σχόλια χρηστών

Δεν υπάρχουν σχόλια. Συνδεθείτε για να σχολιάσετε το άρθρο.