Πρωτοσέλιδο της Φωνής
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
Ακούστε Ζωντανά Radio Foninaousis
Νίκου Jumbo

Έως 27 Ιανουαρίου οριστικοποίηση διορθώσεων ΟΣΔΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ελλάδα

Περιθώριο μέχρι τις 27 Ιανουαρίου έχουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι προκειμένου να ελέγξουν και να οριστικοποιήσουν διοικητικές πράξεις στις δηλώσεις ενιαίας ενίσχυσης του 2016, που δεν ολοκληρώθηκαν πριν την πληρωμή δηλαδή μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου.

Αυτό ορίζει η δεύτερη τροποποιητική απόφαση, που υπογράφει ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανάσιος Καπρέλης, και αφορά αιτήματα επιλεξιµότητας, άρσης επικάλυψης και διόρθωσης των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης µέσω διοικητικών πράξεων για όλα τα πεδία της αίτησης.

 

Πρόκειται για τη γνωστή κάθε χρόνο διαδικασία «αποσφαλµάτωσης», στην οποία υπογραµµίζεται ότι «αιτήσεις ενίσχυσης, στήριξης ή πληρωµής και τυχόν δικαιολογητικά έγγραφα που παρέχει ο δικαιούχος µπορούν να διορθώνονται και να προσαρµόζονται ανά πάσα στιγµή µετά την υποβολή τους σε περιπτώσεις προφανών σφαλµάτων. Ωστόσο, η απόφαση για τη χρήση της έννοιας «προφανές λάθος» εξαρτάται από το σύνολο των περιστάσεων στις οποίες εντάσσεται κάθε περίπτωση ξεχωριστά».

Βρείτε εδώ τη σχετική Τροποποίηση της εγκυκλίου διοικητικών πράξεων δηλώσεων ΟΣΔΕ 2016.pdf

 

Αναφορικά με τα προφανή λάθη, στην αρχική εγκύκλιο τονίζεται ότι για τις διοικητικές πράξεις στα γενικά στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, προβλέπεται πως «τέτοια λάθη προκύπτουν από ασυμφωνία των σταθερών στοιχειών του αιτούντος με τα στοιχεία που προέρχονται από την εξέταση των επίσημων εγγράφων που έχουν προσκομισθεί. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να συμφωνούν τα στοιχεία της ταυτότητας, του ΚΕΠΥΟ και του τραπεζικού λογαριασμού με τα αντίστοιχα της αίτησης. Διασταύρωση των σταθερών στοιχείων πραγματοποιείται επίσης με το αρχείο της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων (Κ.Β.Δ.)».

Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ασυμφωνία στα προσωπικά στοιχεία (επώνυμο ή/και όνομα) με το αρχείο της Κ.Β.Δ., δύναται να πραγματοποιούνται διορθώσεις με διοικητική πράξη.

Επισημαίνεται ότι, θα πρέπει τα προσωπικά στοιχεία της Ε.Α.Ε., του ΚΕΠΥΟ, του τραπεζικού λογαριασμού και της Κ.Β.Δ. να συμφωνούν με τα στοιχεία που αναγράφονται στο Δελτίο Ταυτότητας.

 

Επιτρεπόμενες διορθώσεις στα γενικά στοιχεία της ΕΑΕ

Όπως ορίζει η εγκύκλιος, επιτρέπεται η διόρθωση σε λάθη αβλεψίας ή απροσεξίας, που αφορούν απλά γραφικά λάθη και παραλείψεις που διαπιστώνονται κατά τη βασική εξέταση της αίτησης όπως:

Λάθη κωδικών δήμων - κοινοτήτων, κωδ. Περιφέρειας, κωδ. Περιφερειακής Ενότητας

Λάθος τραπεζικού λογαριασμού

Λάθος ΑΜΚΑ

Λάθη ταυτότητας, ονοματεπώνυμο και. πατρώνυμο

Λάθη στα στοιχεία κατοικίας του παραγωγού

Λάθος ΔΟΥ

Ενημέρωση της Ομάδας Παραγωγών

Ενημέρωση των Μεταποιητικών Επιχειρήσεων

Ενημέρωση του Αριθμού Ασφάλισης

Ενημέρωση της Ημερομηνίας Ασφάλισης

Ενημέρωση του Ασφαλιστικού Φορέα

Ενημέρωση του Δασαρχείου

Ενημέρωση της Διεύθυνσης Δασών

Ενημέρωση της Ημερομηνίας γέννησης

Λάθη αριθμητικά ή λογιστικά (π.χ. πρόσθεσης)

Περιπτώσεις διόρθωσης/αλλαγής ΑΦΜ

Ασυμβατότητες μεταξύ των δηλούμενων πληροφοριών που περιέχονται στο ίδιο έντυπο αίτησης

Ενημέρωση στην οθόνη Δικαιολογητικά (υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών)

Ενημέρωση των στοιχείων της Διαχείρισης Εγγράφων

Ενημέρωση του Μέτρου 112, πεδίου "Συμμετέχετε σε πρόγραμμα νέων αγροτών στα πλαίσια του Καν (ΕΚ) 1257/1999;” (αριθμός απόφασης νέου αγρότη, ημερομηνία απόφασης νέου αγρότη)

Ενημέρωση του Μέτρου 214 /Βιολογική κτηνοτροφία(καταχώρηση στα πεδία των ΜΜΖ)

Τροποποίηση Αιτήματος Άμεσων Ενισχύσεων, Συνδεδεμένων Καθεστώτων (μόνο για αριθμό

διατηρούμενων ζώων / ΜΜΖ)

 

Μη επιτρεπόμενες διορθώσεις στα γενικά στοιχεία της ΕΑΕ

Δεν επιτρέπονται οι αλλαγές στα πεδία:

Ενημέρωση του τρόπου πληρωμής ΕΛΓΑ

Ενημέρωση του ποσοστού ασφαλιστικής εισφοράς ΕΛΓΑ 9 (+-20)

Ενημέρωση των στοιχείων του οικονομικού διαχειριστή

Στοιχεία της έδρας εκμετάλλευσης

Προσθήκη Αιτήματος Άμεσων Ενισχύσεων, Συνδεδεμένων Καθεστώτων

Αφαίρεση Αιτήματος Άμεσων Ενισχύσεων, Συνδεδεμένων Καθεστώτων

Προσθήκη / Αφαίρεση Αιτήματος Συμμετοχής σε μέτρα/δράσεις (Με εξαίρεση την προσθήκη Αιτήματος Εξισωτικής Αποζημίωσης)

Μεταβολές για προσθήκη εξισωτικής αποζημίωσης θα γίνονται δεκτές μόνο στην περίπτωση που ο παραγωγός έχει δηλωμένο μόνο ζωικό κεφάλαιο.Διαιτολογικό Γραφείο,Ευαγγελία Κυράνου. Τηλ.23320-25898, 6973-359177

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
 
Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Share |
287 επισκέπτες online

ΧΡΗΣΤΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS